Uzyskamy zezwolenia:

  • dla ponad-gabarytowych/ponad-normatywnych transportów na terenie Niemiec
    (§29, §46, §70 oraz TÜV)
  • dla transportów w całej Europie
  • oraz zezwolenia specjalne do zabezpieczania terenu robót drogowych lub innych