Ustawiamy:

  • urządzenia do sterowania ruchem
  • strefy zakazu
  • ogrodzenia budowy
  • trasy z tworzywa sztucznego